Ceník

CENÍK

Spojte se s námi

Ozvěte se nám, výslednou cenu za poskytnutí ochrany osob a majetku společně propočítáme. Dohodneme se na rozsahu fyzické ostrahy, pracovní náplni strážných i uplatnění pochůzkového systému.

Bezpečnostní agentura Winning Service s.r.o. dbá na zajištění maximální úrovně ochrany při nastavení ceny, se kterou jsou zákazníci spokojení.

2 + 8 =

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Společnost Winning Service s.r.o. nabízí své služby s možností čerpání náhradního plnění. Odebráním služeb v režimu náhradního plnění, nahradíte povinnost, definovanou zákonem č.435/2004 Sb., zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4%.

Nyní je náhradní plnění evidováno elektronicky. Více na www.mpsv.cz

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění je jedním ze způsobů, jak mohou větší firmy splnit zákonem stanovenou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Podle zákona č.435/2004 Sb. vzniká zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat zdravotně postižené pracovníky (OZP), a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců.

Jak splnit povinný podíl?

  • zaplatit státu invalidní daň ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční hrubé mzdy (např. pro 30 zaměstnanců se jedná o 1,2 úvazku pro OZP a částku 117 918 Kč)
  • nakoupit výrobky nebo služby v hodnotě 7 násobku průměrné měsíční hrubé mzdy od organizací, které jsou oprávněny poskytovat náhradní plnění (např. pro 30 zaměstnanců se jedná o 1,2 úvazku pro OZP a částku 330 170,40 Kč)
  • kombinací obou předchozích možností

Kalkulačka

Povinný podíl OZP (ZPS) ve společnosti - při více než 25 zaměstnancích
Skutečný počet všech Vašich zaměstnaců
Z toho povinný podíl zaměstnanců OZP (ZPS) (4%)
0
Odvod státu v případě, že nezaměstnáváte občany se OZP (ZPS) / odběrem našich služeb tedy ročně ušetříte
0
Výše uvedené úspory dosáhnete odběrem / outsourcingem našich služeb v hodnotě
0
Vaše měsíční úspora tedy bude činit
0

Winning Service s.r.o.

Křižíkova 2960/72 | 612 00 Brno | Česká republika
T +420 601 501 900
info@be-winning.com